Mergi la conţinutul principal
aal

Poziția: Conducător Cercetare (R4) / Director Proiecte

Norma întreagă de lucru:  8 ore pe zi

Tipul contractului: Permanent

Data începerii: Iulie 2019

Termenul de depunere a cererilor:  17 Iunie 2019

 

 

Descriere generală

Activități de cercetare și dezvoltare în domeniul sprijinirii îmbătrânirii active și sănătoase a persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de soluții bazate pe TIC adaptate în mod special pentru nevoile și cerințele lor. Activitățile vor fi realizate în cadrul proiectelor AAL finanțate în prezent - PETAL, IOANNA, Ella4Life, precum și în noile proiecte VirtuAAL SCP, POSITIVE, frAAgiLE.

 

Soluțiile respective sunt dezvoltate în cadrul programului AAL (Active and Assisted Living). Aceste inițiative primesc finanțare dublă (cercetarea este finanțată în comun de Agenția Națională de Finanțare - UEFISCDI și completată de Comisia Europeană). Programul AAL se concentrează în mod semnificativ asupra utilizatorilor. Prin urmare proiectele finanțate prevăd o serie de teste care să fie efectuate de utilizatorii finali ai produselor și serviciilor. Această cerință urmărește să contribuie la generarea de soluții cu un potențial de ajunge pe piață într-un interval de timp de 2-3 ani de la încheierea proiectelor.

 

Beneficii

Candidatul selectat va fi compensat financiar în conformitate cu nivelul de expertiză și cu bugetul proiectelor. Va avea acces la cele mai actualizate noutăți din domeniul îmbătrânirii active și va avea oportunitatea de a lucra într-un mediu internațional și diversificat (va interacționa cu persoane și organizații din diferite țări ale UE și cu diverse tipuri de expertize profesionale - tehnice, de afaceri, sociale, medicale, etc). Proiectul va sprijini participarea cercetătorilor la conferințele naționale și internaționale și la întâlnirile consorțiului din cadrul proiectului.

 

Criterii de eligibilitate

Pentru a ocupa acest post vacant, fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. are cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale UE sau state aparținând Spațiului Economic European și are domiciliul în România;
 2. cunoaște foarte bine limba română, scrisă și vorbită;
 3. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care aplică, confirmat prin certificatul medical emis de medicul de familie sau de unitățile medicale autorizate;
 4. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, vechimea sau alte condiții specifice conform cerințelor postului vacant;
 5. nu are un cazier judiciar

 

Procesul de selecție

1. Evaluarea internă și selectarea dosarelor solicitantului - eliminatoriu

2. Interviu plus examinare scrisă în vederea evaluării nivelului cunoștințelor în limba engleză

3. Depunerea tuturor documentelor necesare pentru angajare de către candidatul selectat

 

1. Candidații vor depune prin e-mail la office@brainaging.ro un dosar de concurs care conține următoarele documente (sub formă de fișiere PDF):

 1. o scrisoare de intenție care detaliază raționamentul si motivația pentru care candidează (în format liber)
 2. un CV în format Europass, inclusiv cu lista de publicații științifice - dacă există
 3. copii scanate ale documentelor care atestă nivelul de studii și alte documente care atestă specializări relevante
 4. cazierul judiciar SAU o declarație pe proprie răspundere că nu au un cazier judiciar care să-i facă incompatibili cu poziția pentru care candidează

Data limită de depunere a cererilor: 17.06.2019

 

2. Interviul și testul scris al candidaților selectați vor avea loc în a doua jumătate a lunii Iunie 2019 la sediul nostru (Fundația Ana Aslan International) din str. Spătarului. 3A, Sector 2, București; fiecare candidat va fi anunțat din timp cu privire la ora propusă a interviurilor.

Decizia privind rezultatul selecției va fi comunicată fiecărui candidat in cel mult 10 zile de la data interviului.

 

3. Candidatul selectat va fi ulterior invitat să furnizeze toate documentele legale necesare pentru a fi angajat și să semneze contractul de muncă.

 

Cerințe pentru poziția vacantă

NIVEL NECESAR DE EDUCAȚIE

Doctor în științe sau echivalent: preferabil (dar nu exclusiv) în științe medicale, sociale sau de informatică (cu un interes specific pentru interacțiunea om-calculator)

LIMBI CUNOSCUTE

ENGLEZA: Nivel avansat (expert) atât în vorbire, cât și în scris - nivel minim C1 conform normelor CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

Competențe / calificări

 • Expertiză și experiență semnificativă în desfășurarea și coordonarea independentă a activităților și a proiectelor de cercetare;
 • Cunoștințe solide de utilizare ale computerului;
 • Cunoștințe în redactarea de rapoarte și lucrări științifice în domeniul de interes;
 • Abilitatea de a coordona și de a lucra în cadrul unei echipe și, de asemenea în mod individual, pe sarcinile asumate - auto-disciplină dovedită și angajament de a respecta termenele limită; o atenție deosebită la detalii;
 • Deschis pentru a învăța noi abilități și pentru a se familiariza cu concepte noi.

 

Cerințe specifice

Responsabilități principale ale postului:

 1. supervizează și coordonează activitățile de cercetare de birou, în scopul identificării datelor existente referitor la profilul, nevoile și cerințele utilizatorului;
 2. supervizează și coordonează activitățile de elaborare / contribuție la metodologia cercetării de teren;
 3. validează rezultatele din cercetarea pe teren concretizate în rapoartele specifice descrise în fiecare dintre proiecte;
 4. validează metodologia / planul de testare internă și / sau pe teren de către utilizatorii finali, așa cum este specificat în fiecare dintre aceste proiecte
 5. validează documentația de instruire specifică pentru utilizatorii finali, referitoare la testarea prototipurilor dezvoltate în proiect;
 6. supervizează și coordonează activitățile de testare pilot pentru prototipurile dezvoltate în mod iterativ, desfășurate de membrii echipei de cercetare pe care îi coordonează;
 7. validează interpretarea rezultatelor din sesiunile de testare pilot
 8. stabilește strategia de elaborare a lucrărilor științifice necesare pentru diseminarea rezultatelor obținute, pentru a genera cel mai bun impact în diseminarea rezultatelor proiectului;
 9. supervizează și coordonează activitățile de identificare a părților interesate relevante, dezvoltă și / sau menține relațiile cu fiecare dintre ele după cum s-a convenit în cadrul echipelor de proiecte;
 10. efectuează sarcini permanente sau ocazionale distribuite în cadrul proiectului;
 11. participă la întâlnirile consorțiilor (atât la cele fizice precum și la cele online), convenite prin procedurile de management ale proiectelor;
 12. finalizează și validează rapoartele științifice și tehnice trimise anual (STR) și raportul final de activitate solicitat de autoritatea de finanțare pentru fiecare proiect AAL