Echipa

Este autorul a 14 cărți și a peste 120 lucrări știintifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale.

Prof. Dr. Luiza Spiru

Presedinte