Skip to main content
Podurile Toleranței

Contribuția minorităților naționale la dezvoltarea economică a României

Academia Română a găzduit miercuri, 19 iunie 2019, ediţia a VI-a a proiectului „Podurile Toleranţei”, eveniment organizat de Forumul B'nai B'rith - „Dr. Moses Rosen” România şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic, care se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis. Tematica generală a conferințelor a fost "Contribuția minorităților naționale la dezvoltarea economică a României”.
Proiectul "Podurile Toleranţei" a propus o colaborare europeană, care să contribuie la combaterea prejudecăţilor, discriminării, rasismului şi antisemitismului, la înţelegere şi respect reciproc. În România, proiectul "Podurile toleranţei" şi-a propus să creeze o platformă educaţională prin care să se prezinte contribuţia evreilor la diferitele aspecte ale vieţii culturale din ţara noastră şi colaborarea cu populaţia majoritară. Prima ediţie a avut ca temă "Contribuţia etniei iudaice la dezvoltarea României", iar în anii următori subiectele generale au fost "Importanţa educaţiei - Păstrarea memoriei Holocaustului" &"Imaginea evreului în societatea românească şi contribuţia sa în domeniul diplomaţiei"; "Dimensiunile convieţuirii şi contribuţii la dezvoltarea României"; "Minorităţile naţionale din România - Un secol de convieţuire"; „Contribuţia minorităţilor naţionale din România la diversitatea şi vitalitatea culturii europene”.

La eveniment au participat reprezentanți ai tuturor minorităților etnice din țara noastră și intelectuali români. Participanții la eveniment, profesori de istorie, de literatură, artiști, economiști dar și oameni din alte domenii, sunt de părere că prin ”Podurile Toleranței” ar putea fi un exemplu pentru alte țări europene care se confruntă, în ultimii ani, cu o creștere a antisemitismului și extremismelor. În cadrul evenimentului au avut loc 3 sesiuni de comunicări științifice, o expoziție și decernarea medaliilor ”Podurile Toleranței”.

Podurile Toleranţei este un proiect transnaţional pentru Europa Centrală şi de Est, iniţiat de B'nai B'rith Europa, care vizează lupta împotriva discriminării, rasismului şi antisemitismului, promovarea înţelegerii şi respectului reciproc, precum şi a valorilor europene.

B'nai B'rith ("Copii ai Legământului ") este cea mai veche organizație evreiască de întrajutorare din lume, dedicată continuității poporului evreu, statului Israel și combaterii antisemitismului.