BRAINAGING

Site proiect: www.brainaging.ro

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: „Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medicii si asistentii medicali din ambulatorii de speciaitate si spitale in brain-aging”

Proiectul a fost derulat pe o perioada a 3 ani – 1 iunie 2010 – 31 mai 2013 –  în valoare totală de 20.531.548,78 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 19.051.006,91 lei.

În total, pe parcursul a 3 ani, au fost pregătiţi un număr de 1.220 de medici şi 1.600 de asistenţi medicali.